Denna site använder cookies. Genom att använda denna site accepterar du detta. Läs mer om cookies och varför vi använder detta här. Tillåt cookies →

MENY

MATCHER

BILJETT

SHOP

Eskilstuna Guif är en Grön idrottsförening

Krav och beslut

Idrottsföreningen Eskilstuna Guif startade säsongen 2011/2012 ett miljö- och klimatarbete. Utöver att vi allmänt önskade hantera dessa frågor i vår verksamhet, så fanns också krav från en av våra huvudsponsorer, Eskilstuna Kommunföretag, att vi är skyldiga att miljöcertifiera oss enligt avtal.
Styrelsen tog beslut på styrelsemötet den 7 september 2011 att ansöka om certifiering som Grön idrottsförening och påbörja miljöarbetet.
Efter ansökan till RF om att bli en grön idrottsförening blev vi godkända och erhöll Diplomet Grön idrottsförening.

Var befinner vi oss?

Vi har inte kunnat förlänga vår diplomering då RF har tagit beslutet att inte längre administrera och utfärda diplomering av grön idrottsförening. Tidigare diplomerade idrottsföreningar förväntas att fortsätta följa miljö policyn utfärdad av RF. Vårt miljöarbete fortsätter därför oförändrat enligt RF's Miljö policy med fokusområdena transporterna och anläggningar. 

För ytterligare information kontakta gärna miljöansvarig:
Per-Arne Pettersson
email: per-arne.pettersson@guif.nu
tel: 073-3335186

Ytterliggare information och material från RF som du kan ta del av


instagram @eskilstuna_guif #guif1896 #guifhjärta

Copyright © Eskilstuna GUIF 2022 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB Copyright © Eskilstuna GUIF 2022
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB

Sök på guif.nu