Denna site använder cookies. Genom att använda denna site accepterar du detta. Läs mer om cookies och varför vi använder detta här. Tillåt cookies →

MENY

MATCHER

BILJETT

SHOP

Veteranföreningen

Veteranföreningen är en stödförening till Eskilstuna Guif. Föreningen har egna stadgar och drivs självständigt. Föreningen bildades 1994. Gunnar "Bobban" Boberg var föreningens första ordförande och Birgit Kilhström den första kassören.

Föreningen har idag drygt 160 medlemmar.
Föreningen stödjer moderföreningen genom bl.a. arbetsinsatser vid hemmamatcherna och genom att dela ut bidrag/stipendier till ungdomsverksamheten.
Ett antal medlemsträffar arrangeras årligen och till dessa inbjuds tränare, spelare och olika ledare inom Eskilstuna Guif.

 

Årsmöte 2022

Torsdagen den 12 maj höll Veteranerna sitt tjugosjätte årsmöte.

Ca. 60 medlemmar hade mött upp och efter genomgång av sedvanliga årsmöteshandlingar fick deltagarna lyssna till Patrik Svarvén som kåserade om sitt deltagande vid diverse landslagsuppdrag. Att döma av applåderna som följde var inslaget mycket uppskattat.

En ny styrelse valdes och därmed sjönk medelåldern i styrelsen avsevärt. Föryngringen innebär nya idéer och borgar för att föreningen går en ny och spännande framtid till mötes. Den nya ordförande tackade de ”gamla rävarna” för gott arbete och föreslog årsmötet att välja in ledamöterna som hedersmedlemmar som tack för många och väl genomförda år.

 

Den nya styrelsen

Timo Haavisto, Ordförande, 070-682 96 88, timo.haavisto@gmail.com

Allan Delac, Vice Ordförande, 072-144 62 90, allan.delac@postnord.com      

Leif Jonsson, Kassör o Sekreterare, 070-590 88 77, leif.jonsson@guif.nu

Karin Karlsson, Stipendier, 076-297 18 68, karin.karlsson@parkenzoo.se

Håkan Åskag, Sponsring, 070-544 64 73, hakan.askag@live.se

Magnus Campelo, Resor/Event, 0708-56 61 42, magnus.campelo@lexicon.se

Niklas Karlsson, Kommunikation, 070-412 43 19, niklas@front.se

Håkan Gustavsson, Suppleant, 073-739 76 34, hakangus7@hotmail.com

Lasse Liberg, Suppleant, 070-874 31 65, lasse.liberg@telia.com

 

Valberedning

Lahja Molin, 0736-29 13 38, lamolin9@hotmail.com

Tommy Flodman, 070-568 88 97, tommy.flodman51@gmail.com

 

 

  Organisationsnummer 802464-7805   Bankgiro: 5731-3744    Våra stadgar finns att läsa här

instagram @eskilstuna_guif #guif1896 #guifhjärta

Copyright © Eskilstuna GUIF 2022 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB Copyright © Eskilstuna GUIF 2022
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB

Sök på guif.nu