Denna site använder cookies. Genom att använda denna site accepterar du detta. Läs mer om cookies och varför vi använder detta här. Tillåt cookies →

MENY

MATCHER

BILJETT

SHOP

Veteranföreningen

Veteranföreningen är en stödförening till Eskilstuna Guif. Föreningen har egna stadgar och drivs självständigt.
Föreningen bildades 1994. Gunnar "Bobban" Boberg var föreningens första ordförande och Birgit Kilhström den första kassören.

Föreningen har idag drygt 160 medlemmar.
Föreningen stödjer moderföreningen genom bl.a. arbetsinsatser vid hemmamatcherna och genom att dela ut bidrag/stipendier till ungdomsverksamheten.
Ett antal medlemsträffar arrangeras årligen och till dessa inbjuds tränare, spelare och olika ledare inom Eskilstuna Guif.
 

Uppskjutet årsmöte

På grund av rådande pandemi så har styrelsen för Eskilstuna Guifs Veteranförening, beslutat att flytta fram årets årsmöte till lämplig tid under 2021.

Styrelsen anser att det är särskilt angeläget då majoriteten av våra medlemmar befinner sig inom den s.k. riskgruppen.

Styrelsen vill samtidigt TACKA er alla, som vid inbetalningen av medlemsavgiften ”plussade på” beloppet för att stödja moderföreningen i dessa för idrotten ekonomiskt kärva tider.

 

Styrelsen

Eskilstuna Guifs Veteranförening

 
 


För närmare information eller ansökan om medlemskap i veteranföreningen är Du välkommen att kontakta någon av nedanstående.

Håkan Gustavsson, Ordförande, 073-739 76 34, hakangus7@hotmail.com
Lisa Karlsson, Sekreterare, 070-215 13 05, lisakarlsson215@gmail.com
Lasse Liberg, Vice ordförande, 070-874 31 65, lasse.liberg@telia.com
Rolf Perrault, Kassör, 070-352 49 30, perrault.rolf@gmail.com
Leif Gustavsson, Ledamot, 070-285 29 45, leifgustavsson41@outlook.com
Sonny Pettersson, Suppleant, 070-327 58 38, sonny@bergklinten.com
Leif Jonsson, Suppleant, 070-590 88 77, leif.jonsson@guif.nu
Per-Olof Andersson, Revisor, 070-563 67 66, gunopeo@gmail.com
Göran Flodin, Revisorsuppleant, 070-538 31 03, goran.flodin@telia.com
Sten Larsson, Valberedning, 070-520 48 38, stenlarsson@hotmail.com
Åke Flodell, Valberedning, 073-051 17 66, ake.flodell@telia.com
 
Organisationsnummer 802464-7805
 
Bankgiro: 5731-3744
  
Våra stadgar finns att läsa här

instagram @eskilstuna_guif #guif1896 #guifhjärta

Copyright © Eskilstuna GUIF 2022 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB Copyright © Eskilstuna GUIF 2022
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB

Sök på guif.nu