Denna site använder cookies. Genom att använda denna site accepterar du detta. Läs mer om cookies och varför vi använder detta här. Tillåt cookies →

MENY

MATCHER

BILJETT

Styrdokument

Det finns två övergripande styrdokument för Eskilstuna Guif; stadgarna samt vår barn- och ungdomspolicy.

  • Föreningens stadgar beskriver hur föreningen är uppbyggd, vår verksamhetsidé och ändamål. Stadgarna hittar du här.
  • Barn- och ungdomspolicyn som beskriver hur vi arbetar med barn- och ungdomar i åldern 5-17 år. Policyn är ett regelverk för alla som på något sätt deltar i Eskilstuna Guifs ungdomsverksamhet. Policyn hittar du här.

Ledarcertifiering

Eskilstuna Guif har från säsongen 2018-2019 krav på Guif-certifiering för alla ledare.

Med ”ledare” avses alla som företräder klubben i en ledande lagroll, t ex huvudtränare, assisterande, lagledare, materialare, osv

Syftet med certifieringen är att säkerställa att alla ledare har fått rätt utbildning samt har grundkunskaper för att kunna företräda föreningen. Certifieringskravet gäller ledare i såväl ungdom- och seniorverksamhet.

 

För att bli certifierad skall man deltagit i Guifs interna utbildningar; "Att vara ungdomsledare i Eskilstuna Guif" samt "Fysisk träning för barn och ungdomar". Om man inte har haft möjlighet att gå på utbildningarna så kan man ta till sig innehållet genom kursmaterialet nedan.

  • Utbildningsmaterial till "Eskilstuna Guif ledarcertifiering, att vara ungdomsledare", klicka här
  • Utbildningsmaterial till "Eskilstuna Guif ledarcertifiering, fysisk träning barn och ungdomar", klicka här

Efter genomgången utbildning (antingen i seminarieform eller egen regi) så skall man lämna in ett ifyllt svarsforumlär och få det godkänt.

Svarsformuläret beställer man själv på certifiering@guif.nu och dit skickar man även svaren när man är klar.

 

Inom ramen för certifieringen skall man även redovisa ett utdrag ur Polisens belastningsregister. 
Ansökan om registerutdrag man här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ovrigt-arbete-och-kontakt-med-barn/

Läs gärna mer på RFs hemsida om detta: www.rf.se/Tryggidrott/Registerutdrag/

Efter att du har fått hem brevet från Polismyndigheten (Kiruna) så skall det visa upp för klubbens representant; klubbchef eller ungdomsansvarig i styrelsen.

OBS - kuvertet skall INTE öppnas av dig, du behöver lämna det i obrutet skick till klubbens representant. Efter uppvisande får du tillbaka utdraget.

 

 

 

instagram @eskilstuna_guif #guif1896 #guifhjärta

Copyright © Eskilstuna GUIF 2021 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB Copyright © Eskilstuna GUIF 2021
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB

Sök på guif.nu