Stödmedlemsskap

Du som stödmedlem är viktigare än vad du tror!
Medlemsavgiften är en viktig del för att kunna driva hela Eskilstuna Guifs verksamhet framåt.

 

Förmåner

Sporthuset Kanotcenter: Här har våra medlemmar 15-20% rabatt på handbollsrelaterade produkter och 10% på övrigt sortiment.

 

Vill du bli medlem?

Även om du själv inte är aktiv så är du ändå välkommen att bli stödmedlem i föreningen.
För att bli medlem registrerar du dig på följande länk (laget.se)

Stödmedlemmar betalar 400 kr/år (plus 10 kr adm.avgift)

Det skapas då en faktura till dig som kommer att skickas ut via vår sammarbetspartner Billogram. 
Så fort medlemsavgiften är betald så aktiveras medlemskortet direkt i din mobiltelefon om du laddat ner appen Laget.se

 

 

GDPR 

Medlem har genom sitt medlemskap samtyckt till att föreningen registrerar medlemmens personuppgifter i föreningen 
register. Enligt GDPR har medlem rätt att på begäran få information om vilka uppgifter som finns lagrade. 
För mer information kontakta medlem@guif.nu