Bilder från den 16 mars 2024. Fotograf Erik Vässmar