Våra projekt

Rosa bilenkampanjen

Moa Hjalmarsson spelar i Eskilstuna Guifs damlag sedan många år och är en färgstark personlighet med stort engagemang. I början av 2022 valde hon att få sin bil dekorerad i rosa bandets färger, för att uppmärksamma behovet av forskning om cancer. Genom den så kallade Rosa bilen-kampanjen vill Moa samla in pengar till förmån för Cancerfonden.   
 
Insamlingen vänder sig till företag och organisationer. Den baseras på hur många mål som Eskilstuna Guifs damlag gör i serie-, kval- och cupmatcher. Anmälda företag och organisationer betalar 10 kr per mål.  Hälften av det insamlade beloppet går till Cancerfonden och den andra hälften går till damlagets verksamhet. 


Time's up för avskaffande av våld mot kvinnor

Den 25 november infaller internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor. Under samma vecka genomförs det lokala initiativet Time’s up mot våld i Eskilstuna. För att stödja initiativet uppmärksammas det av Eskilstuna Guif i samband med en match som går under benämningen “Time’s up-matchen". Eskilstuna kommun, diskrimineringsbyrån Humanitas, Zonta, ABF Sörmland, Kvinnojouren MOA och Ungdomsjouren Fria är de aktörer som står bakom Time’s up i Eskilstuna. 

- Det våldsförebyggande arbetet behöver ske på flera nivåer, med enskilda individer och i närmiljön där människor möts, säger Therese Jacobsson som är verksamhetschef för Kvinnojouren MOA. Att vara i STIGA Sports Arena tillsammans med en av Eskilstunas största idrottsföreningar för att uppmärksamma Time’s up ger oss en fantastisk möjlighet att sprida kunskap och skapa medvetenhet kring mäns våld mot kvinnor.   
 
Time’s up-matchen är del i Eskilstuna Guifs samhällsengagemang inom ramen för #viställerupp. 
 

Samarbete med SFI

Eskilstuna Guif har efter ett uppehåll under pandemiåren återupptagit samarbetet med SFI i Eskilstuna. Syftet med samarbetet är både att locka fler unga talanger till handbollen i Eskilstuna och att fylla läktaren i Stiga Sports Arena med nya supportrar. Dessutom erbjuds SFI-eleverna att bli en del av föreningen i form av volontärarbete på våra arrangemang för att därigenom få möjlighet till språkträning och att skaffa nya vänner.

Vid ett tillfälle oktober 2022 träffade representanter från föreningen cirka 200 SFI-elever för att berätta om föreningslivet i Sverige, sporten handboll i allmänhet och föreningen Eskilstuna Guif i synnerhet. Eleverna bjöds också in till herrlagets match mot Skövde den 1 nov 2022. Under våren 2023 kommer nya besök på SFI genomföras och förhoppningen är att få till ett hållbart och långsiktigt samarbete.

Hand the Ball

Konceptet Hand the Ball handlar om att öka rörelse och lek hos barn och ungdomar. Med den gröna bollen i centrum vill Hand the Ball bidra till både kamratskap och trygghet.    
  
Eskilstuna Guif utbildade ett 10-tal unga ledare i Hand the Ball-konceptet våren 2022 och har genomfört aktiviteter på flera grundskolor på skollov, under Handboll NU-veckan och i samband med olika arrangemang. Planen är att kunna finnas på fler skolor i Eskilstuna och att använda Hand the Ball i klubbens bollskolor.

Unga ledare

Nätverket Unga ledare startade i våras av Moa Ergérus och Rebecka Lindblom som är ledare i A-flick. De vill de uppmuntra fler ungdomar i Eskilstuna Guif att bli ledare. Under våren genomfördes flera träffar och utbildningar och de unga ledarna fick testa att leda Hand the Ball-aktiviteter på skolor och att träna yngre Guif-lag. 
 
Unga ledare är ett nätverk och en mötesplats där unga ledare kan dela erfarenheter. Det kommer erbjudas ledarutbildning och inspirerande föreläsningar. Att vara ung ledare kan innebära att vara ledare för föreningens egna lag, men även att inspirera barn och unga i Eskilstuna att börja med handboll. 

Ungdomssnack med ungdomsjouren Fria

Ungdomsjouren Fria är en ideell förening som arbetar med att stötta, stärka och utbilda ungdomar i Eskilstuna. Från och med säsongen 22/23 kommer ungdomslagen i åldrarna 12-15 år att erbjudas ”Ungdomssnack med Fria”. Det är tänkt att vara ett stöd till både spelare, ledare och föräldrar kring frågor som ibland kan vara svåra att prata om, som hur kroppen utvecklas i puberteten eller hur det är i omklädningsrummet när inga vuxna är med.  
 
Lagen träffar Fria första gången det år man fyller 12 år och att det sedan fortsätter som återkommande inslag några gånger per säsong (höst/vår) under tre år. Varje pass bygger på olika diskussionsövningar och värderingsövningar varvat med information. Ett genomgående inslag är bemötande av varandra både på och utanför planen, även i sociala medier. Ungdomssnacken berör också ämnen som självkänsla, ideal och psykisk ohälsa.