Styrelsen


Styrelsen är föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen planerar, leder och fördelar arbetet inom föreningen och ansvarar för att förvalta föreningens medel.


Styrelsens ordförande är föreningens officielle representant. Ordförande leder styrelsens förhandlingar och arbete.


Styrelsens ledamöter och ordförande väljs på 1 eller 2 år av föreningens medlemmar vid årsmötet som genomförs i juni varje år.

Styrelsens ledamöter

Mats Bengtsson

Lars Bergkvist

Vice ordförande, ekonomiråd, försäljning/marknad


lars.bergkvist@guif.nu

Jessica Dickfors

Robert Österhall

Björn Frössevi

Ungdom, ungdomsrådbjorn.frossevi@guif.nu

Cecilia Vestman

Strategi, kommunikation och hållbarhet


cecilia.vestman@guif.nu

Malin Skoglund

Hållbarhet, CSRmalin.skoglund@guif.nu

Katja Eriksson

Arrangemang, marknadsföringkatja.eriksson@guif.nu