Höstmöte 2022

Den första december hade Guifs Veteraner sitt årliga Höstmöte. Mötet hölls på Hotell Plaza och ett 30-tal medlemmar hade mött upp.

Kvällens gästföreläsare var Eskilstunas egen tennisikon Kent Carlsson, som nyligen har släppt en bok. Kent berättade anledningen till sin författardebut som ”triggades” igång av frustation för svensk tennis brist på framgångar. 

Som vid en jämförelse med storhetstiden när svensk tennis var världsledande framstår dagens resultat som medioker. 

Kent berättade också några anekdoter från sin egen karriär och åhörarna trivdes när Kent nämnde några ”odödliga” svenska tennisstjärnor vid namn.

Kvällen avrundades med en trivsam middag.

Den nya styrelsen

Från vänster: Håkan Åskag, Timo Haavisto, Allan Delac, Karin Karlsson, Lasse Liberg, Leif Jonsson, Håkan Gustavsson, Niklas Karlsson, Magnus Campelo


Årsmötet 2022

Torsdagen den 12 maj höll Veteranerna sitt tjugosjätte årsmöte.

Ca. 60 medlemmar hade mött upp och efter genomgång av sedvanliga årsmöteshandlingar fick deltagarna lyssna till Patrik Svarvén som kåserade om sitt deltagande vid diverse landslagsuppdrag. Att döma av applåderna som följde var inslaget mycket uppskattat.


En ny styrelse valdes och därmed sjönk medelåldern i styrelsen avsevärt. Föryngringen innebär nya idéer och borgar för att föreningen går en ny och spännande framtid till mötes. Den nya ordförande tackade de ”gamla rävarna” för gott arbete och föreslog årsmötet att välja in ledamöterna som hedersmedlemmar som tack för många och väl genomförda år.

Veteranföreningen

Veteranföreningen är en stödförening till Eskilstuna Guif. Föreningen har egna stadgar och drivs självständigt. Föreningen bildades 1994. Gunnar "Bobban" Boberg var föreningens första ordförande och Birgit Kilhström den första kassören. Föreningen har idag drygt 160 medlemmar.


Föreningen stödjer moderföreningen genom bl.a. arbetsinsatser vid hemmamatcherna och genom att dela ut bidrag/stipendier till ungdomsverksamheten.


Ett antal medlemsträffar arrangeras årligen och till dessa inbjuds tränare, spelare och olika ledare inom Eskilstuna Guif.

Organisationsnummer 802464-7805   Bankgiro: 5731-3744

Kontaktuppgifter

Timo Haavisto, Ordförande, 070-682 96 88, timo.haavisto@gmail.com

Allan Delac, Vice Ordförande, 072-144 62 90, allan.delac@postnord.com      

Leif Jonsson, Kassör o Sekreterare, 070-590 88 77, leif.jonsson@guif.nu

Karin Karlsson, Stipendier, 076-297 18 68, karin.karlsson@parkenzoo.se

Håkan Åskag, Sponsring, 070-544 64 73, hakan.askag@live.se

Magnus Campelo, Resor/Event, 0708-56 61 42, magnus.campelo@lexicon.se

Niklas Karlsson, Kommunikation, 070-412 43 19, niklas@front.se

Håkan Gustavsson, Suppleant, 073-739 76 34, hakangus7@hotmail.com

Lasse Liberg, Suppleant, 070-874 31 65, lasse.liberg@telia.com


Valberedning

Lahja Molin, 0736-29 13 38, lamolin9@hotmail.com

Tommy Flodman, 070-568 88 97, tommy.flodman51@gmail.com