Eskilstuna Guif Handboll AB

Org.nr 559427-0448


Syftet med bolaget är att stärka satsningen på elit- och ungdomshandboll för tjejer och killar i Eskilstuna.


Verksamheten består av de kommersiella delarna av det föreningen Eskilstuna Guif gör. Bolaget ska förmedla upplevelser kopplade till handboll och dess utveckling. Intäkter och korresponderande kostnader är framförallt kopplade till den försäljning som klubben bedriver, t.ex. för restaurang- och caféverksamhet, försäljning av tjänster och de kommersiella delarna av elitverksamheten.


Övrig verksamhet finns kvar i den ideella föreningen som också kommer vara majoritetsägare i bolaget.

Vill du bli en del av vår satsning?

Eskilstuna Guif erbjuder till försäljning sammanlagt 10 000 aktier i Eskilstuna Guif Handboll AB. Minsta post är 1 aktie. Övriga standardposter är på 2, 5, 10 och 100 aktier. Priset för 1 aktie i Eskilstuna Guif Handboll AB är 500 kronor.


Anmälan om intresse att förvärva aktier ska göras via e-post till adressen bolag@guif.nu eller på annat sätt som styrelsen anger. Första dag för anmälan är den 2 mars 2023 och sista dag för anmälan är den 30 sept 2023.


Anmälan är bindande.


Ta del av informationen i dokumentet inbjudan till förvärv. Vill du sedan teckna dig för en eller flera aktier skriver du ut teckningssedeln och skickar in den till