Eskilstuna Guif startar bolag

Under ett extra årsmöte godkändes styrelsens förslag att gå vidare med arbetet att starta ett dotterbolag – Eskilstuna Guif Handboll AB.

Bolaget, som skall ägas till minst 91% av föreningen, skall innehålla föreningens kommersiella verksamhet inklusive delar av elitverksamheten.

Styrelsens ordförande Mats Bengtsson berättar: Vi ser framför allt tre skäl att fortsätta arbetet med att bilda ett dotterbolag:

          1. Att renodla vår kommersiella verksamhet och få en mer fördelaktig skattehantering när det gäller saker som vi köper och

              säljer. Det gör det också möjligt att t ex expandera vår restaurang och caféverksamhet.

          2. Att möjliggöra för medlemmar och andra nära intressenter att bli delägare i Eskilstuna Guif

          3. Att säkra och skydda vår livskraftiga ungdomsverksamhet för framtiden

 "Jag är glad att föreningen tagit detta beslut och att vi nu kan gå vidare med att fortsätta att utveckla vår förening för framtiden” avlutade Mats Bengtsson mötet.

Det extra årsmötet hölls i Munktell Science Park och ett 60-tal medlemmar slöt upp för att delta i diskussion och beslut. Ordförande för mötet var Bengt Gustavsson. Arbetet med bolaget drivs nu vidare av en arbetsgrupp under ledning av föreningens ungdomsansvariga Björn Frössevi.

För mer information:

Mats Bengtsson, ordförande Eskilstuna Guif, 0706-829692, mats.bengtsson@guif.nu

Björn Frössevi, ungdomsansvarig Eskilstuna Guif, 0733-360603, bjorn.frossevi@guif.nu
Datum: 2023-01-17 21:00