Eskilstuna Guif höll årsmöte

Årsmöte med utmaningar och framtidstro

Eskilstuna Guif höll igår kväll årsmöte med ett 50-tal medlemmar närvarande.

Ordförande Björn Frössevi redogjorde för verksamhetsberättelsen och blickade tillbaka på ett händelserikt år inom både elit- och ungdomsverksamheten, liksom inom föreningens samhällsengagemang. Antalet medlemmar har blivit fler och många talanger från egna led utvecklas och tar plats i dam- och herrlaget kommande säsong. Det har också varit ett utmanande år där föreningen vidtagit åtgärder för att få bättre ekonomiska förutsättningar för verksamheten. Eskilstuna Minihandboll Cup och Eskilstuna Guif & Z23 Handball Camp är två nyheter, liksom en ökad kiosk- och serveringsverksamhet vid större evenemang. Trots flera åtgärder visade årsredovisningen på ett minusresultat.


- Jag känner stor oro men också starkt hopp för framtiden, säger ordförande Björn Frössevi. Vi fortsätter nu följa den åtgärdsplan vi påbörjat vilket både innefattar strikt kontroll av kostnader och utveckling av nya affärsområden som kan ge intäkter.


Årsmötet antog styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för 24/25. Årsmötet beslutade också att bevilja styrelsen ansvarsfrihet i enlighet med revisorernas förslag.


Ordförande Björn Frössevi vände sig avslutningsvis till medlemmarna och betonade hur viktiga de är för att fortsätta utveckla föreningen, och att nyckelordet är “tillsammans”.


- Vi blickar framåt mot säsongen 24/25 som är 60:e året í högsta serien för herrlaget. För många är Eskilstuna är Guif en del av stadens identitet och vi vilar på en lång och fin tradition, samtidigt som vi genom vår närvaro i alla stadsdelar och på skolor sprider handbollen till nya grupper.


Årsmötet valde om Björn Frössevi som ordförande. Även Katja Eriksson, Robert Österhall och Jessica Dickfors kvarstår som ledamöter från tidigare styrelse. Som nya ledamöter i styrelsen valdes Stephan Eriksson, Veronica Eriksson, Ludwig Krontorp och Mathias Olsson.


Hela styrelsen på bilden från vänster: Katja Eriksson, Ludwig Krontorp, Stephan Eriksson, Björn Frössevi, Veronica Eriksson, Jessica Dickfors, Robert Österhall och Mathias Olsson.
Datum: 2024-06-25 13:00