Röd-vit strategi för ungdomsverksamheten

Eric Lundquist, sportchef ungdom håller på att ta fram en Röd-vit strategi för ungdomsverksamheten. Genom Röd-vit strategi kommer det bli tydligare hur spelare utbildas från bollskola till juniorer och vad som förväntas av föreningens ungdomsledare. Om strategiarbetet och annat kring ungdomsverksamheten berättar Eric i en intervju med Micke Wallin. 


 
Datum: 2024-06-27 12:00