Denna site använder cookies. Genom att använda denna site accepterar du detta. Läs mer om cookies och varför vi använder detta här. Tillåt cookies →

MENY

MATCHER

BILJETT

Information från valberedningen

Information från valberedningen

Den 12 juni 2017 klockan 18.00 kommer Eskilstuna Guif IF att hålla sitt årsmöte i Munktell Science Park. Vid årsmötet kommer bland annat ledamöter till styrelsen att väljas. Årsmötet i juni 2016 beslutade att följande ledamöter skulle väljas på två år:

  • Jarmo Mänty
  • Carina Lewin

Anmärkning: Carina Lewin har under året lämnat sitt uppdrag i styrelsen.

 

Sofie Andersson och Nicklas Älgekrans har meddelat att man inte önskar kvarstå i styrelsen. Eftersom Sofie och Nicklas valdes in i styrelsen på två år 2015 ska det i deras fall ske ett nyval. När det gäller efterträdaren till Carina handlar det om ett fyllnadsval på ett år. Suppleanten Urban Åkerman valdes för en tid av två år på årsmötet 2016.

 

Eftersom ordföranden alltid väljs för ett år i taget så kommer val till ordförande att finnas med på dagordningen. Kjell Hasslert och Joakim Johansson valdes in att sitta i styrelsen under ett år varför även deras platser i styrelsen kommer upp för beslut på årsmötet. Vid årsmötet 2016 saknades förslag på två ordinarie ledamöter samt en suppleant.

 

Sammanfattningsvis handlar det om att 7 ledamöter inklusive ordföranden skall väljas på årsmötet genom nyval och en ledamot skall väljas genom fyllnadsval samt val av en suppleant.

 

Vad händer nu?

 

Medlemmarna har nu möjlighet att komma in med förslag till valberedningen på styrelseledamöter. Valberedningen skall senast 14 dagar före årsmötet, det vill säga den 29 maj 2017, genom anslag i klubblokalen, redovisa vilka personer som valberedningen föreslår till ledamöter i styrelsen. Vi kommer även att informera via hemsidan.

 

För Valberedningen

 

Rolf Brunell 070-5774632

Mats Bengtsson  016-158119

Carina Nilsson 070-1714426

                                      

Du kan även skicka dina förslag till info@guif.nu

 instagram @eskilstuna_guif #guif1896 #guifhjärta

Copyright © Eskilstuna GUIF 2021 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB Copyright © Eskilstuna GUIF 2021
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB

Sök på guif.nu