Denna site använder cookies. Genom att använda denna site accepterar du detta. Läs mer om cookies och varför vi använder detta här. Tillåt cookies →

MENY

MATCHER

BILJETT

Information från valberedningen inför årsmötet

Information från valberedningen inför årsmötet

Info från valberedningen

 

Den 12 juni 2018 kommer Eskilstuna Guif IF att ha sitt årsmöte. Vid årsmötet kommer bland annat att finnas en punkt – val till styrelsen för kommande verksamhetsår. Vid årsmötet i juni 2017 valdes Rolf Brunell, sammankallande, och Mats Bengtsson samt Carina Nilsson till valberedning. Valberedningens uppgift är att föreslå personer att ingå i styrelsen. Valberedningen har haft kontakt med samtliga ledamöter i styrelsen och skall informera medlemmarna vilka som är i tur att avgå. Så här ser det ut:

 

  • Ordförande ska väljas, vilket sker varje år. Som ni känner till så har CG Hjelm slutat som ordförande för att istället anställts som klubbchef.
  • Joakim Johansson, Mehmed Hasanbegovic och Peter Mossteg valdes 2017 att ingå i styrelsen under två år och de har förklarat att de även blir kvar i styrelsen.
  • Urban Åkerman har meddelat att han inte kommer att kandidera till en kommande styrelsepost.
  • Jarmo Mänty valdes in 2016 och han har förklarat att han är intresserad att bli återvald till styrelsen för en tid av 2 år.
  • Kjell Hasslert, vald på ett år 2017, har haft posten som vice ordförande och som efter CG Hjelms avgång trätt in i rollen som ordförande, har förklarat att han står till förfogande för att ingå i styrelsen.
  • Anna-Lena Backman-Eriksson valdes som suppleant för ett år och har förklarat att hon är intresserad av att ingå i styrelsen

Vad händer nu?

Medlemmarna har nu möjlighet att förslå kandidater till ordförandeposten och 2 styrelsemedlemmar samt 2 suppleanter. Inget hindrar att styrelsen utökas med fler personer.

Förslag skickas till valberedningen, rolfbrunell@gmail.com. Förslagen skall skickas in senast den 27 maj.

Valberedningen kommer att presentera sitt förslag senast 14 dagar före årsmötet.

 

Rolf Brunellinstagram @eskilstuna_guif #guif1896 #guifhjärta

Copyright © Eskilstuna GUIF 2021 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB Copyright © Eskilstuna GUIF 2021
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB

Sök på guif.nu