Vision och mål för Eskilstuna Guif 2023/24

Vår vision är att Eskilstuna Guif står för handboll av hög klass för så många som möjligt, så länge som möjligt, så hållbart som möjligt. Föreningens verksamhetsidé är att bedriva vår idrott på alla nivåer så att den utvecklar våra medlemmar positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt. Hos Eskilstuna Guif ska alla känna trygghet, glädje, öppenhet och gemenskap.  

Eskilstuna Guif står bakom Svenska handbollförbundets Strategi 2021/2025 liksom förbundets policy för barn- och ungdomshandboll.  

Eskilstuna Guif bidrar till att göra Eskilstuna till en tryggare plats där människor känner gemenskap och får bättre hälsa via idrotten.  

Följande fem fokusområden och därtill hörande mål kommer vara vägledande för styrelsens och föreningens arbete 2023/24.   

1. Utveckla föreningen

Eskilstuna Guif har en stark föreningskänsla bland spelare, ledare och ideella krafter.  

Eskilstuna Guif drivs professionellt på sätt som stödjer föreningens utveckling i riktning mot vision och mål.   

2. Barn & ungdom

Barn och unga i Eskilstuna Guif upplever att det är roligt och utvecklande att spela handboll.   

Barn- och ungdomsverksamheten i Eskilstuna Guif följer en gemensam spelfilosofi.    

Eskilstuna Guif bedriver juniorverksamhet som lägger grunden för att få elitspelare från egna led.   

3. Elit dam & herr

Eskilstuna Guif erbjuder en organisation och tränings-möjligheter av hög kvalitet som gör att spelare vill stanna.   

De sportsliga målen på sikt för Eskilstuna Guif är att damerna ska spela i Handbollsligan Dam och att herrarna ska vara topp-4 i Handbollsligan Herr. 

4. Handboll för alla i hela livet

Inom Eskilstuna Guif har flickor och pojkar, kvinnor och män samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter.  

Eskilstuna Guif utvecklar och stärker handbollsstaden Eskilstuna genom att vara närvarande på alla skolor.   

5. Arrangemang och kommersiell tillväxt

Arrangemangen i Volvo CE Arena är välbesökta tack vare handboll av hög klass och upplevelser i arenan.  

Eskilstuna Guif erbjuder bra partneraktiviteter som ger engagerade partners och finansiering för utveckling av vår verksamhet.