Grafisk Profil

Genom att använda oss av de grafiska riktlinjerna kan vi
uppträda enhetligt, tydligt och tala med en och samma röst.
Det stärker vår verksamhet och laganda

Klubbmärke

GUIF:s emblem är samtidigt klubbens logotyp och även varumärke.
Nedan finns exempel på hur man får och inte får använda emblemet.

LED-reklam i STIGA Sports Arena

Eskilstuna Guif erbjuder våra samarbetspartners exponering på LED-utrustningen i arenan.

För diskusssion och avtal kring exponering, kontakta föreningens marknadsavdelning, marknad@guif.nu


LEDVÄXLARE  GOLV  (TV), totalt 38,4 meter

Filformat film: QuickTime Mov, mp4, H2.264, avi. 60 fps är bäst. 
Filmer skall vara 10 sekunder långa.
Filformat bilder: jpeg, png
Pixlar: Halv långsida 1920 x 96
Bilder exponeras som standard 10 sekunder


LED ARENA på balkonglist, totalt 38,4 meter

Filformat film: QuickTime Mov, mp4, H2.264, avi. 60 fps är bäst. 
Filmer skall vara 10 sekunder långa.
Filformat bilder: jpeg, png
Pixlar: Halv långsida 1920 x 80
Bilder exponeras som standard 10 sekunder


Mediakub 1 (hela ytan  - t ex vid innan match, intro, halvtid)

Filformat film: QuickTime Mov, mp4, H2.264, avi. 60 fps är bäst. 
Längd på filmer anpassas efter överenskommelse.
Filformat bilder: jpeg, png
Pixlar: 756 x 336, ytan för video, reklam etc är 16:9. 
Systemet kan skala ner så en 720p film funkar bra.
Bilder exponeras som standard 10 sekunder


Mediakub 2 (när scoreboard visas)

Filformat film: QuickTime Mov, mp4, H2.264, avi. 60 fps är bäst. 
Filmer är generellt 6 eller 12 sekunder långa, men längre filmer kan visas vid spelavbrott, t ex utvisning, time-out etc
Filformat bilder: jpeg, png
Pixlar: 562x336, kan även köra 1280 x 720, det skalas in av systemet
Bilder exponeras som standard 10 sekunder


Mediakub 3 (liten ytan under scoreboard )

Filformat film: QuickTime Mov, mp4, H2.264, avi. 60 fps är bäst. 
Filformat bilder: jpeg, png
Pixlar: 190x108
Används t ex vid reklam kopplat till en spelarpresentation som visa på Mediakub 2
Bilder exponeras efter överenskommelse


LED-halvcirkel under respektive kubhalva

Filformat film: QuickTime Mov, mp4, H2.264, avi. 60 fps är bäst. 
Filmer skall vara skall vara 10 sekunder långa.
Filformat bilder: jpeg, png
Pixlar:  1260x84
Bilder exponeras som standard 10 sekunder
Övrig format (internt bruk)

 

Matchannonser:  


Standardformat
Format: 1920x1080px

Leverans: PNG/JPEG


Hemsidan nästa match
Format: 1680x1080px

Leverans: PNG/JPEG

 

Facebook omslagsbild

Format: 820x360px

Leverans: PNG/JPEG

 

Facebook event

Format: 1920x1080px
Leverans: PNG/JPEG

 

Ekuriren

Format: 122x65mm

Leverans: PDF

 

Sportbladet

Format: 320x320 px

Leverans: PNG/JPEG

 

Högskolan

Format: 1920x1080px

Leverans: JPEG

 

Tunavallen

Format: 1200x400px
Leverans: JPEG