Time’s up-match sätter fokus på avskaffande av våld mot kvinnor 


Den 25 november infaller internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor. Under samma vecka genomförs det lokala initiativet Time’s up mot våld. För att stödja initiativet uppmärksammas det av Eskilstuna Guif i samband med herrarnas hemmamatch den 25 november som går under benämningen “Time’s up-matchen".  

Eskilstuna kommun, diskrimineringsbyrån Humanitas, Zonta, ABF Sörmland, Kvinnojouren MOA och Ungdomsjouren Fria är de aktörer som står bakom Time’s up i Eskilstuna. Under hela veckan arrangerar de föreläsningar och andra aktiviteter. Representanter från dessa organisationer kommer finnas på plats i STIGA Sports Arena under matchen den 25 november.

 
 - Det våldsförebyggande arbetet behöver ske på flera nivåer, med enskilda individer och i närmiljön där människor möts, säger Therese Jacobsson som är verksamhetschef för Kvinnojouren MOA. Att vara i STIGA Sports Arena tillsammans med en av Eskilstunas största idrottsföreningar för att uppmärksamma Time’s up ger oss en fantastisk möjlighet att sprida kunskap och skapa medvetenhet kring mäns våld mot kvinnor. 


Eskilstuna Guif samarbetar sedan våren 2022 med Ungdomsjouren Fria genom att föreningens ungdomslag i åldrarna 12-15 år erbjuds ungdomssnack med Fria. Vid ungdomssnacken pratar ungdomarna med Frias ledare om hur vi bemöter varandra både på och utanför planen, även i sociala medier samt om ämnen som självkänsla, psykisk ohälsa och våld.  

 - Många förknippar ordet våld med misshandel, men det kan ju även handla om att till exempel kasta en sko på någon eller snärta till med handduken i duschen. Det lätt att olika typer av maktlekar normaliseras när inte ledare eller annan vuxen närvarar, säger Sofia Skau från Ungdomsjouren Fria.  

 
Samarbetet med Fria är ett sätt att arbeta med föreningens värdegrund Hos Eskilstuna GUIF ska alla känna trygghet, glädje, öppenhet och gemenskap. 
 
Time’s up-matchen är del i Eskilstuna Guifs samhällsengagemang inom ramen för #viställerupp