Månadsgivare

Du som inte vill bli medlem men ändå vill ge ditt stöd kan enkelt ansluta dig som månadsgivare via denna länk och välja gåvobelopp att betala via autogiro. Din gåva fortsätter sedan att dras från ditt konto varje månad.