Styrdokument


Stadgarna för Eskilstuna Guif Idrottsförening beskriver hur föreningen är uppbyggd, föreningens verksamhetsidé och ändamål. Styrelsen har också beslutat om vision, mål och strategi för Eskilstuna Guif. 


Eskilstuna Guif är en del av svensk handboll och står bakom Svenska handbollförbundets vision och strategi – Strategi 2025 som är svensk handbolls strategiska framtidsplan.


Eskilstuna Guif:s ungdomsverksamhet genomförs i linje med Svenska Handbollförbundets policy för barn- och ungdomshandboll. Denna policy följer Riksidrottsförbundets riktlinjer RF:s riktlinjer för barn och ungdomsidrott, som i sin tur följer FN:s barnkonvention. 


Styrelsen är föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen planerar, leder och fördelar arbetet inom föreningen och ansvarar för att förvalta föreningens medel. Styrelsens ledamöter och ordförande väljs på 1 eller 2 år av föreningens medlemmar vid årsmötet som genomförs i juni varje år. Ordförande leder styrelsens förhandlingar och arbete och är föreningens officielle representant.