Eskilstuna Guif Handboll AB

Eskilstuna Guif Handboll AB (Org.nr 559427-0448) ska innehålla föreningens kommersiella verksamhet som drivs med vinstsyfte inklusive delar av elitverksamheten. Bolaget ska ägas till minst 91% av föreningen. Ungdomsverksamheten kommer däremot alltid att vara kvar i föreningen.  

Syftet med bolagiseringen är att ge föreningen en förbättrad ekonomi som möjliggör satsningar för framtiden. Det blir möjligt att ta in kapital för att säkra verksamhetens drift och utveckling. Bolagiseringen kommer att ge en tydligare styrning och uppdelning mellan den ideella och den kommersiella verksamheten. 

Genom bolaget kan medlemmar och andra nära intressenter bli delägare i Eskilstuna Guif Handboll AB. Det är vår förhoppning att så många som möjligt delar vår vision och vill vara med när vi nu tar detta viktiga steg in i framtiden. Vi hoppas att både företag och privatpersoner vill stötta oss genom att köpa aktier i bolaget. 


Tillsammans skapar vi möjligheter för framtidens handbollsspelare!